Asbestemming

Wat kunt u als nabestaande doen met de as van uw dierbare?

Veel mensen nemen de as mee om op een later moment een goede keuze te kunnen maken. U kunt als nabestaande kiezen uit verschillende varianten voor de asbestemming:

De as meenemen om deze in een urn of assierraad te bewaren

Thuis as bewaren wordt gewoonlijk in een sierurn gedaan. In deze sierurn wordt de asbus of aszak (wanneer de sierurn te klein is voor de asbus) geplaatst die u van het crematorium mee krijgt. De sierurn krijgt een speciale plek in huis op bijvoorbeeld een huisaltaar. Naast de sierurnen die in de webwinkel te koop zijn leveren wij vooral kunstwerken en bijzondere urn beelden waarin ruimte voor de as zit, zodat u die zelf kunt vullen of door het crematorium kunt laten vullen. De urnenwinkel werkt dan ook veel samen met bekende kunstenaars in binnen- en buitenland. Er zijn assieraden die u kunt dragen of op een speciale plek in huis kunt neerzetten. Het is dan ook mogelijk om een deel van de as te verstrooien en een ander deel in een sierurn, mini urn of assieraad te bewaren. Ook maatwerk is mogelijk.

De as meenemen om deze in bijvoorbeeld een biologisch afbreekbare urn op een speciale plaats te begraven of op zee achter te laten

Steeds meer en meer mensen hechten veel waarde aan ecologisch verantwoorde producten. Op onze website vindt u verschillende ecologische urnen. Door het zorgvuldig gebruik te maken van 100% afbreekbare materialen blijven deze urnen in een uitstekende staat tot op het moment dat deze worden begraven of in zee achter gelaten. In deze omgeving vergaat de urn in z’n geheel en wordt de as opgenomen in de natuur.

Begraven of bijzetten in een (familie) graf en bewaren in een algemene nis, in de urnenmuur of urnentuin

Het is mogelijk de asbus bij te zetten in een bestaand graf. Veel crematoria en begraafplaatsen beschikken over een zogenaamde urnenmuur. In deze muur bevinden zich afsluitbare nissen waarin een of meer urnen geplaatst kunnen worden. Zo’n nis wordt afgesloten met een fraaie afdekplaat waarop tekst en afbeeldingen kunnen worden aangebracht. De uitvaartverzorger kan de nabestaanden behulpzaam zijn met het regelen van de bijzetting.

Crematoria en begraafplaatsen beschikken veelal over urnengraven. Voor urnengraven op begraafplaatsen gelden vaak dezelfde regels als bij eigen- of familiegraven. In deze urnengraven kunnen vaak meerdere urnen geplaatst worden. Het urnengraf, dat meestal bestaat uit een betonnen of  kunststof urnenkeldertje, wordt afgesloten met een fraaie afdekplaat waarop tekst en afbeeldingen kunnen worden aangebracht. Het voordeel is dat de as van de overledene kan worden bewaard op een plaats in de omgeving waar de nabestaanden wonen en deze plaats dus makkelijk bezocht kan worden.

Bijzetten in een eigen- of familiegraf behoort ook tot de mogelijkheden. De as van de overledene kan ook worden bijgezet in een eigen- of familiegraf op een begraafplaats. Bijvoorbeeld als de ene partner bijvoorbeeld begraven wenst(e) te worden en ander gecremeerd. Ook hier kan de uitvaartverzorger kan de nabestaanden alles over de mogelijkheden vertellen en de bijzetting voor hen regelen.

Op diverse begraafplaats kan men de urn in de urnentuin plaatsen. In de urnentuin staan de urnen bovengronds. Het biedt uitkomst voor mensen die gekozen hebben voor een crematie, maar toch behoefte hebben aan een herdenkingsplaats.

Bijzetten in een columbarium

Veel crematoria beschikken over een columbarium (ook wel urnengalerij genoemd). Dat is een voor nabestaanden en belangstellenden toegankelijke ruimte met nissen waarin de as in een sierurn een plekje krijgt. Een columbarium is een muur waar de urn in geplaatst kan worden. Er zijn verschillende soorten columbaria en iedere begraafplaats en ieder crematoriumterrein heeft een columbarium op zijn eigen manier ingericht. Het kan zijn dat de muur open nissen heeft waarin men de asbus kan plaatsen. Sommige nissen kunnen afgesloten worden met een stenen plaat waar de naam van de overledene op kan worden gegraveerd. Als het de wens is de asbus op een dergelijke manier te bewaren, dan is het verstandig om vooraf de plaats te gaan bekijken.

Steeds meer crematoria maken een binnencolumbarium. Dit is hetzelfde als een buitencolumbarium maar dan geheel overdekt en verwarmd. Wil men enige tijd vertoeven bij de overledene dan is een binnencolumbarium te prefereren boven een buitencolumbarium

Verstrooien op een strooiveld of op een plaats die goede herinneringen oproept

Het verstrooien van (een deel van) de as op een plaats die een speciale emotionele herinnering oproept, is een mogelijkheid. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stuk natuur, een bos of park waarin men graag wandelde of bij het favoriete visstekje. Een vereiste is echter dat de eigenaar van de grond waar de verstrooiing plaatsvindt vooraf toestemming dient te verlenen. De uitvaartverzorger kan de nabestaanden hierbij behulpzaam zijn. Ook het verstrooien op zee d.m.v. een schip of vliegtuig behoren tegenwoordig tot de mogelijkheden.

Bij het verstrooien op open zee kunt u de keuze maken dit te doen met of zonder nabestaanden. Wanneer u kiest dit zonder nabestaanden te doen maken de crematoria gebruik van gespecialiseerde bedrijven voor de asverstrooiing op zee. Deze bedrijven halen de asbussen op bij meerdere crematoria. Zij varen met een schip de zee op en verstrooien de as van elke overledene afzonderlijk. De verstrooiing wordt verricht door een medewerker van het crematorium. U kunt ook kiezen voor een privéverstrooiing. In dit geval wordt er voor u een schip gehuurd. U kunt het crematorium opdracht geven dit voor u te regelen, maar u kunt ook zelf contact opnemen met deze gespecialiseerde bedrijven.

Wanneer u kiest voor het verstrooien van de as op uw eigen grond of in de natuur dient u er goed rekening mee te houden dat er in de toekomst wijzigingen kunnen plaatsvinden in de bestemming of in het eigendomsrecht van het terrein. Wanneer u bijvoorbeeld gaat verhuizen kunt u de as resten uit de tuin niet meenemen. Overweeg dan ook zorgvuldig wat de gevolgen kunnen zijn van een asverstrooiing op een specifieke plaats zodat u hier later geen spijt van krijgt.

Wil men de as verstrooien in het buitenland, bijvoorbeeld het geboorteland van de overledene of een vakantieland waar de overledene graag kwam, dan zal men de formulieren die bij de afgifte van de asbus worden afgegeven, de buitenlandverklaring, bij de asbus moeten bewaren.

Er kan tegenwoordig ook gebruik worden gemaakt van het Herinneringsbos. Deze bevindt zich op het prachtige landgoed Hees, vlakbij Soest. Hier in de vrije natuur kan de as van de overledene, op een zelf gekozen plekje worden begraven of verstrooid. Zo geeft men de as terug aan de natuur. Als tastbare herinnering kan op deze plek zelfs een boom worden geplant.

Zelf een urn maken, een uniek herinneringsobject

Zelf een urn maken kan bij Mensenlinq-URNWINKEL. De online urnenwinkel Werken met klei is heerlijk, het ontspant en is erg toegankelijk, voor iedereen. Door deze toegankelijkheid kunt u zelf een urn of herinneringsobject maken, in persoonlijke sfeer. Het zelf werken hieraan helpt bij het verwerken van verdriet.

In het eerste gesprek vertelt u over uw wensen, de keramist vertelt over de mogelijkheden. Al pratende ontstaat er een idee hoe uw wensen terug kunnen komen in het unieke object. U vertelt uw verhaal, samen gaan we hiermee aan het werk.

Het zelf maken van de urn of het herinneringsobject is meestal niet veel duurder dan het traditionele aanbod. Voor meer informatie neem contact op via het contactformulier.